Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

Dokonujemy oceny potencjalnych spółek do przejęcia lub partnerów do fuzji, jak również alternatyw finansowych i strategicznych. Oferujemy doradztwo w zakresie strategii, harmonogramu czasowego, struktury, finansowania i wyceny, a także udzielamy pomocy w ramach negocjacji i realizacji transakcji. Ponadto występujemy jako zarządzający wezwaniami w ramach wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji.

Zespół ds. doradztwa w zakresie fuzji i przejęć firmy EVES świadczy profesjonalne usługi doradcze dla spółek giełdowych, spółek prywatnych i kadr kierowniczych. Posiada on:

 • wiedzę i informacje dotyczące poszczególnych branż,
 • profesjonalną wiedzę na temat strukturyzacji transakcji,
 • silne relacje zarówno z inwestorami jak i kredytodawcami, ekspertami branżowymi oraz kluczowymi uczestnikami rynku.

Zespół jest niezależny, oferuje usługi wysokiej jakości, posiada głębokie i rozległe relacje z kluczowymi interesariuszami i potrafi szybko reagować, aby realizować zlecenia w napiętych terminach. Inwestuje w długoterminowe relacje i jest dumny z tego, że dla wielu klientów jest on długoterminowym, zaufanym doradcą.

Usługi w zakresie cesji i windykacji wierzytelności

Podczas gdy windykacja wierzytelności jest na ogół kosztowna i czasochłonna, to cesja lub inaczej zakup wierzytelności gwarantuje klientowi szybkie odzyskanie pieniędzy. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne w przypadku starszych wierzytelności.

Zalety

 • Nie trzeba liczyć się z innymi wierzycielami dłużnika w procesie windykacji, w ramach którego odzyskiwanie należności może się przedłużać w nieskończoność.
 • Szybkie odzyskiwanie pieniędzy
 • Bilans bez trudnościągalnych zobowiązań — bez „zamrożonych” aktywów
 • Odzyskane środki można przeznaczyć na dalszy rozwój przedsiębiorstwa

Proces

 • Wierzyciel przekazuje EVES podstawowe informacje dotyczące dłużników i wielkości ich zadłużenia.
 • EVES analizuje i dokonuje oceny danych oraz przedstawia swoją ofertę cenową w zakresie zakupu portfela wierzytelności.
 • Po osiągnięciu porozumienia, wierzyciel i EVES podpisują umowę cesji.
 • Wierzyciel przekazuje EVES wszystkie dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności i podpisywany jest protokół przekazania.
 • EVES rozpoczyna windykację długu, wcześniej informując dłużnika o cesji.
Kontakt