Outsourcing usług informatycznych

Dzięki usługom EVES w zakresie outsourcingu usług informatycznych dyrektorzy firm mogą zachować kontrolę nad strategiami IT, jednocześnie czerpiąc korzyści dzięki obniżeniu kosztów operacyjnych i ograniczeniu ryzyka, nie pogarszając jakości usług świadczonych dla użytkowników końcowych i ich klientów. W ramach naszego modelu usług zarządzanych ponosimy odpowiedzialność za prowadzenie działalności z zastosowaniem najlepszych praktyk w zakresie zarządzania IT. Jako dostawca kompleksowych usług IT, EVES rygorystycznie zarządza działalnością, kładąc szczególny nacisk na jakość i doskonałość operacyjną, jednocześnie oferując konkurencyjne ceny. Budujemy trwałe relacje oparte na zaufaniu i przejrzystości. Nasze podejście do realizacji usług bazuje na doskonałości operacyjnej, a nasz model zarządzania opiera się przede wszystkim na odpowiedzialności i kierownictwie.

Zobowiązania w zakresie outsourcingu usług informatycznych

  • Ceny zależne od ustalonych celów i przewidywalnych kosztów IT
  • Filozofia długoterminowej współpracy
  • Globalny model realizacji, który podkreśla bliskość klienta, aby zapewnić mu obecność na rynku lokalnym w zakresie kluczowej działalności IT
  • Pełen zakres usług obejmujący cały łańcuch realizacji usług IT
  • Rygorystyczny transfer wiedzy i zarządzanie w celu zwiększenia wydajności klienta
  • Koncentracja na kierownictwie i proaktywnym zarządzaniu
  • Doskonałość operacyjna i realizacja zobowiązań dowiedziona na podstawie udokumentowanych sukcesów

Usługi w zakresie infrastruktury

Globalna konkurencja, zmieniające się przepisy prawne, zmieniające się potrzeby klientów, ograniczone zasoby, wyzwania w zakresie wydajności i ograniczenia budżetowe — firma to wiele obowiązków. Klienci nie powinni przejmować się swoją infrastrukturą. To nasze zadanie. Dzięki pojawieniu się chmur obliczeniowych, wirtualizacji oraz mobilności, CGI jest dobrze dostosowany do trendów i zapotrzebowania na rynku. Oferujemy technologię, procesy i personel, których potrzebują klienci w celu przekształcenia swojej infrastruktury informatycznej, osiągnięcia wysokiej wydajności, realizacji oszczędności i innych strategicznych wyników biznesowych.

Kontakt