Szczególne rozwiązania prawne

EVES oferuje klientom doradztwo prawne w zakresie zarządzania i rozwoju przedsiębiorstw w Europie:

  • DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA DŁUŻNIKAMI I WIERZYCIELAMI

Nienadzorowany cykl konwersji gotówki może wzmocnić lub złamać firmę. EVES oferuje pomoc przy wdrażaniu skutecznego systemu monitorowania w celu umożliwienia klientowi odzyskania pieniędzy od dłużników i spłaty zobowiązań wobec wierzycieli.

  • RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA I REORGANIZACJA PRAWNA

Eksperci firmy EVES oferują pomoc w zakresie restrukturyzacji lub reorganizacji spółki w celu ograniczenia jej kosztów i poprawy wyników przedsiębiorstwa.

  • DORADZTWO PODATKOWE

Podatki stanowią część działalności i, aby uniknąć nieprzewidzianych strat, należy je planować z wyprzedzeniem. EVES oferuje pomoc w tym zakresie, a także w skutecznym zarządzaniu podatkami klientów.

  • TWORZENIE HOLDINGÓW

Struktura przedsiębiorstwa często odgrywa kluczową rolę dla zachowania aktywów spółki. Dobrze przemyślana struktura pozwala ograniczyć ryzyko do minimum. W związku z profilem swojej działalności, dana firma może nie być odpowiednia we wszystkich krajach. Na przykład firmy informatyczne są lepiej chronione w Estonii.

Kontakt